ไท่หยวน

儿童医院

โรงพยาบาลเด็ก

ร้าน Buick 4S

ร้านฮอนด้า 4S