เทียนจิน

35
35
35

Tianjin Port Pacific International Container Terminal

ศูนย์บริการตลาดอสังหาริมทรัพย์เทียนจินหงเฉียว

กลุ่มการท่องเที่ยวเทียนจิน

35
35

Tianjin Metallurgical Iron Material Processing Co. , Ltd

CCCC สถาบันสำรวจและออกแบบวิศวกรรมนำทางแห่งแรก (เทียนจิน)