เทียนจิน

35
35
35

ท่าเรือคอนเทนเนอร์นานาชาติ Tianjin Port Pacific

ศูนย์บริการตลาดอสังหาริมทรัพย์เทียนจินหงเฉียว

กลุ่มท่องเที่ยวเทียนจิน

35
35

Tianjin Metallurgical Iron Material Processing Co., Ltd

CCCC การสำรวจวิศวกรรมการนำทางครั้งแรกและสถาบันการออกแบบ (เทียนจิน)